Nowe strony czasopism

 

 

Utworzono platformę czasopisma.up.lublin.pl z nowymi stronami czasopism:

 

Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus

https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc

 

Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria

https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/aspta

 

Agronomy Science

(ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 638/P-DUN/2018)

https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/as

 

Annales Horticulturae

(ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 638/P-DUN/2018)

https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah

 

Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy

(ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 638/P-DUN/2018)

https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/jasbb