Mistrzowie dydaktyki na naszym Uniwersytecie

Miło nam poinformować, że oferta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie złożona do konkursu „Mistrzowi dydaktyki” organizowanego przez MNISW została oceniona pozytywnie i rekomendowana do dofinansowania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu 8 pracowników naukowo-dydaktycznych będzie uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Następnie kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu z naszymi studentami.