UP w Lublinie wśród jednostek naukowych w zakresie działań mitygacyjnych i badań nad adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnym

Miło nam pionformować, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki złożył na ręce JM Rektora Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka podziękowanie za wkład Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w publikację pn. Potencjał polskich jednostek naukowych w zakresie działań mitygacyjnych i badań nad adaptacją do zmian klimatu w sektorze rolnym. Zasadniczym celem opracowania było zaprezentowanie dorobku polskiej nauki rolniczej w zakresie badań nad zmianami klimatu w sektorze. Materiał zaprezentowany został podczas ostatniego Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

 

 

wersja elektroniczna publikacji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiany-klimatu-climate-change