Dr hab. Aneta Strachecka, prof. UP oraz Patrycja Skowronek – laureatka studenckiego Nobla dla Programu Login: Nauka, TVP Lublin

Bohaterką grudniowego programu LOGIN: NAUKA jest Patrycja Skowronek, która aktywnie działa w studenckim kole naukowym, prowadzonym przez dr hab. Anetę Strachecką, prof. UP. Młoda Pani naukowiec otrzymała w konkursie "Najlepsi z najlepszych" zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenckiego Nobla. Dzięki pieniądzom z nagrody, uzyskała możliwość poznania międzynarodowych trendów i sposobów prowadzenia badań z wykorzystaniem celowego zakażenia pszczół miodnych sporami Nossuna SPP. "Pszczoły w dzisiejszych czasach są bardzo narażone na wiele czynników – także ze strony człowieka… mamy czynniki patogenne, występujące w naturalnym środowisku: chorobę nazywana nosemozą, wywoływana przez zarodniki z rodzaju nosema. "

Dr hab. Aneta Strachecka, prof. UP podkreśla, że koła naukowe są sposobem uzyskania cennego doświadczenia w laboratoryjnego i zalążkiem przyszłej kariery naukowej.

materiał TVP LUBLIN: czas od 8:45 do 13:20: lublin.tvp.pl/40485989/18-grudnia-2018