Konferencja “Lęk przed “obcymi” i wrogość wobec nich”

11 stycznia 2019 roku odbędzie się w Uniwersytecie Warszawskim Konferencja “LĘK PRZED “OBCYMI” I WROGOŚĆ WOBEC NICH”. Organizatorami są: Komisja Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (KiOS) KRASP, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Problemów Wpółczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Proces nieustannej globalizacji zaciera różnorodne podziały, z drugiej strony narasta jednak problem masowej emigracji, a wraz z nim lęk przed tym, co obce. Tak wiele nas różni, a zarazem łączy: rasa, narodowość, religia, kultura, światopogląd. Od kilku lat głównym celem KiOs-u jest przyciągnięcie na polskie uczelnie jak największej ilości studentów zagranicznych, połączone z  szeroko rozumianą integracją między narodami. Głównym tematem obrad Konferencji będą zagadnienia uwarunkowań negatywnych postaw wobec innych i wynikające z tego konsekwencje.

szczegóły na stronie: www.uw.edu.pl/lek-przed-obcymi-i-wrogosc-wobec-nich-konferencja/