Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane:
– prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
– publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
– innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.miir.gov.pl/