Rekrutacja II grupy docelowej

Informujemy, że w dniach 07.01.2019r. do 21.01.2019r. prowadzimy rekrutację do II grupy docelowej w projekcie EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium" – nr projektu POWR.03.01.00-00-U089/17-00. 

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu. 
 
W ramach Projektu zakwalifikowani uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:
a) 6 warsztatów obejmujących trening umiejętności laboratoryjnych (6 x godz. lekcyjna – 45 min)
b) 5 warsztatów podnoszących kompetencje rozszerzające program szkoły podstawowej (6 x godz. lekcyjna – 45 min)