Noworoczne spotkanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

3 stycznia 2019 r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbyło się Noworoczne Spotkanie JM Rektora ze społecznością akademicką. 

 

 

Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk przedstawiając dokonania minionego roku wskazał sukcesy i osiągnięcia pracowników naszej Alma Mater oraz nakreślił plan działania na rok przyszły. 
 
 
Rektor złożył życzenia spełnienia zamierzonych planów i wszelkiej pomyślności. Zwracając się do pracowników emerytowanych podkreślił ich wkład w tworzenie uniwersytetu oraz zapewnił o życzliwej pamięci i trosce, jaką uczelnia ich otacza. 
 
 
Podczas spotkania została zaprezentowana filmowa kronika prezentująca uczelniane wydarzenia 2018 r. Uroczystość uświetnił koncert noworoczny znanego lubelskiego muzyka Łukasza Jemioły z zespołem. W repertuarze znalazły się utwory autorskie, piosenki Marka Grechuty oraz kolędy.
 
 
 
Spotkanie zakończono toastem noworocznym wzniesionym przy fontannie, gdzie członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie składali sobie życzenia przy kolędach wykonawanych przez Zepół "Jawor".
 
 
 
[zdjęcia: Maciej Niedziółka]