UP w Lublinie z największą liczbą stypendystów MNiSW w Polsce!

Ponad 700 osób otrzymało wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom.

Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy.

Niezmiernie miło nam poinformować, że stypendia naukowe Ministra otrzymało aż 20 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, najwięcej z wszystkich uczelni lubelskich.

Nagrodzeni studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie są także w czołówce wśród uczelni przyrodniczych w Polsce i zajmują pierwsze miejsce pod względem ilości przyznanych stypendiów (20) ! Drugie miejsce w tej kategorii zajmuje UMW w Olsztynie z liczbą 9 stypendystów.

 

W grupie nagrodzonych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego znajdują się:
Marcin Bany, weterynaria

Patrycja Justyna Bicka, zarządzanie i inżynieria produkcji
Karina Brzozowska, weterynaria
Izabela Chodoła, zarządzanie i inżynieria produkcji
Kamil Drabik, bioinżynieria
Sandra Gładysz, weterynaria
Paulina Kopeć, weterynaria
Dagmara Kuca, behawiorystyka zwierząt
Kamila Maria Łakomska, weterynaria
Marta Margiel, weterynaria
Oliwia Mgłosiek, weterynaria
Karolina Misztal, ochrona środowiska
Paweł Niejadlik, weterynaria
Sylwia Paluch, ochrona środowiska
Paulina Pilaszkiewicz, zarządzanie i inżynieria produkcji
Katarzyna Pomykacz, weterynaria
Katarzyna Sadowska, weterynaria
Michał Serafin, weterynaria
Patrycja Anna Skowronek, bioinżynieria
Katarzyna Żondełek, weterynaria

Z równie wielką radością informujemy o przyznaniu stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie nauk rolniczych dwóm doktorantom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, laureatami są: Ewelina Cholewińska i Jacek Jachuła. Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymali stypendia jako jedyni w Lublinie.
W imieniu całej wspólnoty akademickiej serdecznie gratulujemy nagrodzonym Studentom i Doktorantom naszej Uczelni !