Komunikat o Godzinach Rektorskich

KOMUNIKAT

 

Ogłaszam Godziny Rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów

studiów stacjonarnych wszystkich kierunków

i niestacjonarnych (wieczorowych – kier. weterynaria)

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu

21 grudnia 2018 r., od godz. 12.00

 

 

REKTOR

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk