Studenci z Sekcji Hodowli i Biotechnologii Świń UP w Lublinie na V Europejskim Kongresie Młodych Rolników

18 października 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się V Europejski Kongres Młodych Rolników. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali studenci oraz doktorant z Sekcji Hodowli i Biotechnologii Świń SKNBiHZ prowadzonej pod opieką dr hab. Marka Babicza, prof. nadzw UP.


 

 

V Europejski Kongres Młodych Rolników zgromadził rolników z całej Europy. Celem wydarzenia organizowanego m.in. przez  Grupę Europejska Partia Ludowa, a koordynowanego z Polski przez Związek Młodzieży Wiejskiej Wici, była aktywizacja młodych rolników oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących europejskiego rolnictwa. Jednym z tematów omawianych podczas kongresu były nowoczesne technologie upraw roślin i chowu zwierząt stosowane przez młodych, innowacyjnych gospodarzy w rolnictwie.
 
 
 
Podczas konferencji odbyła się także prezentacja nowoczesnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie w różnych gałęziach tego sektora gospodarki oraz konkurs na najlepsze innowacyjne rozwiązanie w produkcji. 
 
 
W tegorocznej edycji konkursu I nagrodę otrzymał Manuel Maria Felner z Costa Grave (Portugalia). Zagospodarował nieuprawianą ziemię o powierzchni 70 ha, którą przekształcił w plantację o dużej gęstości siewek migdałów oraz ze zmechanizowanymi procesami produkcji i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów.
 
 
 
 
Na zdjęciu od lewej – Radosław Tadeniewicz – student I roku, Marcin Szymczuk – absolwent, Monika Szymczuk – studentka I roku, Jakub Kalinowski – Student II roku, Konrad Grzesiuk – absolwent, Marcin Hałabis – doktorant.