Nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wizytą w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju – portal bilgoraj.com.pl

Potral bilgoraj.com.pl relacjonuje wizytę przedstawicieli nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodncizego w Lublinie, w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Goście zaprezentoali wykłady z różnych dziedzin, zachęcaljąc uczniów do studiowania na Uniwersytecie. Ponadto dr Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej zapoznał słuchaczy z ofertą edukacyjną.

 

więcej informacji na portalu bilgoraj.pl: bilgoraj.com.pl/uniwersytet-przyrodniczy-z-lublina-w-zespole-szkol-budowlanych-i-ogolnoksztalcacych-w-bilgoraju,,4,11,11,1,21461,nnauka.html