Otwarcie sali aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie powstało nowe miejsce dedykowane studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami. 6 grudnia 2018 r. uroczyście otwarto nowoczesną, wielofunkcyjną salę aktywizacji osób z niepełnosprawnościami przy ul. Głębokiej 31 w budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

 

Wstęgę przecięła prorektor ds., studenckich i dydaktyki, profesor Halina Buczkowska wraz z kanclerz Uniwersytetu, Grażyną Szymczyk, dyrektorem lubelskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jerzym Dębskim oraz odpowiedzialną za sprawy osób z niepełnosprawnościami w UP w Lublinie Magdaleną Łukasik – inicjatorem powstania tego miejsca. W otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele innych akademickich biur ds. osób niepełnosprawnych oraz administracji Uniwersytetu, związani z obsługą studenta, m.in. Kierownik Działu Organizacji Studiów, Anna Woźniak oraz Kierownik Biura Karier Studenckich i Współpracy z Absolwentami, Dorota Piekutowska.

 

 

 

 

Gratulując Uczelni cennej inicjatywy, Dyrektor PFRON poddał propozycję współpracy, która będzie rozwijana w najbliższym czasie. Głos zabrał również obecny na spotkaniu przewodniczący samorządu studenckiego, Michał Dzieciuch, podkreślając, że w obecnej kadencji RUSS został powołany pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, który ma wspierać te osoby w toku studiów, działając w porozumieniu ze Stanowiskiem ds. Studentów Niepełnosprawnych.

 

 

 

Oddana do użytku sala posiada szereg udogodnień, m.in. specjalne lampy antydepresyjne, interaktywną tablicę, podręczną biblioteczkę z księgozbiorem nt. rynku pracy i rozwoju osobistego, ergonomiczne umeblowanie.

 

 

 

 

Opiekę nad salą sprawuje Specjalista ds. studentów niepełnosprawnych, Magdalena Łukasik, a z racji lokalizacji samego budynku również Biuro Karier Studenckich. Sala będzie dostępna dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami na dwa sposoby: w formie zorganizowanych szkoleń i ćwiczeń oraz w formie pracy własnej. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej drugiej formy są proszone o kontakt bezpośrednio z opiekunami sali.
  

 

fot. Maciej Niedziółka

***
Do zadań głównych Stanowiska ds. studentów niepełnosprawnych należy:
1.    zwiększanie dostępności studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi;
2.    pomoc doraźna studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi w zapewnianiu w miarę możliwości odpowiednich warunków uczestniczenia w zajęciach, przede wszystkim ich zaliczania, przystępowania do egzaminów;
Wszystkim studentom  i doktorantom zapewniamy indywidualne podejście oraz dyskrecję i przyjazną atmosferę współpracy.
Więcej informacji nt. oferowanej pomocy i jej zasad na stronie: www.up.lublin.pl/niepelnosprawni/