Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

We wtorek, 04 grudnia 2018 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gościli z wizytą w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. 
 
Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną Uczelni, zachęcenie do podejmowania studiów w murach naszej Alma Mater oraz przedstawienie kilku zagadnień zawiązanych z naukami przyrodniczymi. Po przywitaniu, Dyrektor szkoły mgr Stanisław Sitarz w kilku słowach opowiedział o uczniach i zdawalności maturalnej oraz podziękował za przyjęcie zaproszenia.
 
 
 
*   *   *   *   *   *   *   *   *
 
 
Dr inż. Katarzyna Rubinowska z Katedry Fizjologii Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu poprowadziła warsztat "Kolorowy świat roślin – barwniki roślinne".
 
 
 
Dr inż. Żanna Stręk z Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Produkcji zaprezentowała wykład pt. "Innowacyjne technologie geodezyjne stosowane w inżynierii środowiska i ekoenergetyce".
 
 
 
Mgr Kamil Wydra doktorant z Zakładu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki przedstawił wykład z biologii sądowej "Techniki wykorzystywane w kryminalistyce XXI wieku".
 
 
 
Dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej zapoznał tegorocznych maturzystów z uczelnią i kierunkami studiów. Każdy uczeń otrzymał informator o kierunkach studiów realizowanych w naszym Uniwersytecie i ulotkę rekrutacyjną.
 
                                                                                   zdjęcia: dr inż. P. Michalski, DPUiWM
 
 
Dzięki wizycie przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczniowie mieli możliwość poeksperymentowania z barwnikami roślinnymi oraz wysłuchania bardzo interesujących wykładów, które zostały przedstawione dwókrotnie.
 
Na zakończenie zostały przeprowadzone dwa mini konkursy, w których można było zdobyć nagrody ufundowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Geodezyjne Koło Naukowe "Equator". Organizację wyjazdu zoorganizował Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.

 

informacje na portalu bilgoraj.pl:

bilgoraj.com.pl/uniwersytet-przyrodniczy-z-lublina-w-zespole-szkol-budowlanych-i-ogolnoksztalcacych-w-bilgoraju,,4,11,11,1,21461,nnauka.html

 

https://www.bilgorajski.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-2018-roku/1482-uniwersytet-przyrodniczy-z-lublina-w-zsbio