Wydział Medycyny Weterynaryjnej otrzymał dotację celową MNiSW

Miło nam poinformować, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie otrzymał ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację celową na finansowanie kosztów restrukturyzacji w latach 2018-2019 w wysokości  2 017 000 zł.

Celem restrukturyzacji jest rozwój nowych kierunków badawczych z zakresu epidemiologii weterynaryjnej, chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt oraz ich potencjału chorobotwórczego dla ludzi.

W ramach tych działań zostanie powołany Zespół Badawczy Chorób Transmisyjnych, który pozwoli w znacznym stopniu poszerzyć prace badawcze już prowadzone i znacznie zwiększy atrakcyjność Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jak i samego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jako partnerów dla innych jednostek naukowych oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych.

Specyfika dotychczasowych badań naukowych prowadzonych w Katedrze Epizootiologii, ich wysoka wartość naukowa wymagają pogłębienia realizowanych badań z zakresu epidemiologii molekularnej i proteomiki, opracowywania i oceny testów diagnostycznych, diagnostyki i immunoprofilaktyki chorób zakaźnych i inwazyjnych.

Działalność Zespołu realizowana będzie jako kontynuacja ścisłej i owocnej współpracy z pozostałymi, już istniejącymi na Wydziale zespołami badawczymi zajmującymi się mikrobiologią, wirusologią, patofizjologią, patologią, ochroną zdrowia publicznego, higieną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Efektem działań restrukturyzacyjnych będzie wzmocnienie innowacyjności badań naukowych dotyczących epidemiologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt i ich zagrożenia dla zdrowia człowieka. Ważnym aspektem prowadzonych badań będzie możliwość opracowania nowych metod diagnostycznych i prewencyjnych chorób transmisyjnych oraz opracowanie programów ochrony zdrowia człowieka i zwierząt w aspekcie zakażeń/inwazji przewodu pokarmowego .

Gratulujemy!!!