Szkolenie – Wykorzystanie platformy Web of Science

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wspólnie z firmą Clarivate Analytics zapraszają na bezpłatną prezentację na temat zastosowania baz bibliograficzno-abstraktowych, w poszukiwaniu informacji o dorobku naukowym i tworzeniu analiz bibliometrycznych. Analiza bibliometryczna to szybko rozwijającą się metoda oceny wyników badań i kompleksowego ujęcia dorobku naukowego na wielu poziomach organizacyjnych instytucji naukowych, rządowych i akademickich.
 
Data szkolenia: 14 grudnia 2018 r.
Godzina: 10.00-12.00
Miejsce: Biblioteka Główna UP w Lublinie, s. 418 (IV p.)
Prowadzący: Marcin Kapczyński – Clarivate Analytics
 
Zapisy odbywają się przez:
 
 Poszczególne zagadnienia:
• Baza Web of Science Core Collection zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend 
i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Określanie najbardziej wpływowych prac. 
• Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego. 
• Dodatkowe bazy platformy Web of Science Citation Connection: Baza patentów Derwent Innovation Index, Baza danych badawczych Data Citation Index etc.
• Wykorzystanie Endnote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej
• Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy
• Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports;
• Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach na platformie ResearcherID
• Narzędzie kompleksowej analizy bibliometrycznej InCites Benchamark&Analytics
 
Istnieje możliwość uzyskanie certyfikatu po szkoleniu