Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

 

W otwarciu wystawy udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wystawa miała na celu pokazanie zmian, jakie dokonały się w polskiej wsi na przestrzeni stu lat. Zaprezentowano dawne oraz współczesne maszyny i sprzęt rolniczy, od pługa po drony z systemem GPS. Ponadto miały miejsce prezentacje rzemiosła i rękodzieła, warsztaty kulinarne oraz pokazy żywych zwierząt.

Na Wystawie gościło ponad 200 wystawców. Wśród nich byli producenci i przetwórcy rolni, organizacje branżowe, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, instytuty badawcze, uniwersytety przyrodnicze, szkoły rolnicze, muzea.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie repezentowali: dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, mgr Jacek Sokołowski – przewodnik białego owczarka szwajcarskiego, pasjonat pasterstwa i behawiorystyki współpracujący z Katedrą Etologii i Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz studenci Magda Jędruszczak, Agata Satowska oraz Jan Zdulski  – Ambasadorzy UP w Lublinie.

 

Na okazałym stoisku zwiedzający mogli podziwiać owoce z gospodarstwa dr Tomasza Lipy z Katedry Sadownictwa i Szkółkarstwa, produkty zbożowe od dr hab. Aldony Soboty z Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii oraz warzywa przekazane przez dr nauk farm. Magdalenę Walasek z Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych. Studenci zielarstwa i biokosmetoliogii pod okiem dr hab. Mirosławy Chwil przygotowali saszetki zapachowe i kule kąpielowe. Odwiedzający zapoznali się z materiałami reklamowymi, informacjami dotyczącymi ras rodzimych zwierząt w ramach Projektu Biostrateg. Promowane były kierunki studiów.

 

 

 

 

Odwiedzający Narodową Wystawę Rolniczą zetknęli się z dziedzictwem kulturowym polskiej wsi – folklorem, skosztować mogli polskiej tradycyjnej żywności. Przygotowane były liczne atrakcje dla najmłodszych. Wystawa dedykowana była całym rodzinom.

Stoisko Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odwiedzili między innymi:

– prezes Polskiego Związku Owczarskiego Andrzej Sawicki,

– prezes Zarządu ,,Majątek Rogalin” Mikołaj Pietraszak-Dmowski,

– wiceprezes Zarządu ,,Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego” Jan Zwoliński, 

– uczniowie, studenci, rodziny z dziećmi,

– przedstawiciele szkół, firm i organizacji uczestniczących w  Targach.

 

Pies pasterski, który nam towarzyszył wzbudzał bardzo duże zainteresowanie zwłaszcza, że opiekun pozwalał go pogłaskać. Dodatkową atrakcją, obok wystawy produktów rolniczych z Lubelszczyzny i psa Mii, była możliwość obejrzenia kilku filmów o kierunkach studiów na naszej uczelni oraz filmu ukazującego pracę psa pasterskiego. Wszystkim, którzy wsparli nas w przygotowaniach do Narodowej Wystawy Rolniczej 2018 w Poznaniu serdecznie dziękujemy!

 

Z a p r a s z a m y   d o   o d w i e d z e n i a   G a l e r i i   z d j ę ć

 

                                                                                        zdj. Paweł Michalski DPUiWM