Promocje Doktorskie oraz wręczenie Medali za Długoletnią Służbę


1 grudnia 2018 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się Promocje Doktorskie oraz wręczenie Medali za Długoletnią Służbę.

 

Podczas uroczystości kilkudziesięciu pracowników naszej Uczelni odebrało   medale: złote, srebrne i brązowe za długoletnią służbę, a 35 młodych naukowców zostało włączonych w Poczet Doktorów UP w Lublinie. Na auli Centrum Kongresowego zasiedli pracownicy, rodziny i przyjaciele nowo promowanych doktorów oraz odznaczonych.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

W imieniu głowy państwa aktu dekoracji medalami dokonał JM Rektor profesor Zygmunt Litwińczuk, na mocy indywidualnego upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby wyróżnione Odznaczeniami Państwowymi przedstawił Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, profesor Zbigniew Grądzki.
 

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę:
1.    Teresa Irena Mitura
2.    Lech Stefan Szafrański
3.    Danuta Kazimiera Urban
 

 

 

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
1.    Urszula Sylwia Bronowicka-Mielniczuk
2.    Ewa Doroaę Jabłońska-Ryś
3.    Barbara Teresa Kołodziej
4.    Alina Kowalczyk-Juśko
5.    Agnieszka Joanna Kubik-Komar
6.    Maria Antonina Miczyńska-Kowalska
7.    Jacek Robera Mielniczuk
8.    Małgorzata Szczepanik
 

Pracownicy odznaczeni Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę
1.    Tomasz Zdzisław Czernecki
2.    Marta Ewa Dec
3.    Agata Iwona Drabik
4.    Barbara Futa
5.    Dorota Gawęda
6.    Natalia Urszula Grodzieńska
7.    Elżbieta Harasim
8.    Barbara Agnieszka Hawryluk-Nowak
9.    Agnieszka Dorota Jamiołkowska
10.    Paweł Rafał Janulewicz
11.    Agnieszka Marek
12.    Monika Michalak-Majewska
13.    Sylwia Magdalena Okoń
14.    Marzena Izabela Parzymies
15.    Ewelina Pyzik
16.    Renata Beata Reszka-Dyrka
17.    Aneta Sławińska
18.    Bartosz Grzegorz Sołowiej
19.    Małgorzata Anna Sosnowska
20.    Ernest Robert Stawiarz
21.    Agnieszka Sumacz-Magdziak
22.    Dominik Tomasz Szwajgier
23.    Przemysław Artur Tkaczyk
24.    Jacek Tomasz Wawrzykowski
 

Serdecznie gratulujemy!

W dalszej części uroczystości przystąpiono do promocji doktorskich.

Po odczytaniu roty ślubowania w j. łacińskim, każdy z doktorów złożył ślubowanie na berło rektorskie wypowiadając słowa „Spondeo ac Polliceor” (przyrzekam i obiecuję).

 

Następnie promocje doktorów prowadzili dziekani wydziałów wraz z promotorami poszczególnych doktorów.
 

Doktorzy:
 

Wydział Agrobioinżynierii
1.    dr Robert Pełka
2.    dr Dorota Kluk
3.    dr Łukasz Chudzik
4.    dr Karolina Ligia Dudziak
5.    dr Barbara Misztal-Majewska
6.    dr Dorota Aneta Tomaszewska-Krojańska
7.    dr Dariusz Daniłkiewicz
 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1.    dr Krzysztof Puk
2.    dr Natalia Walczak
3.    dr Aleksandra Trościańczyk
4.    dr Magdalena Gołyńska
5.    dr Grzegorz Marcin Tymicki
6.    dr Dariusz Józef Wolski
7.    dr Adam Aleksander Żurek
 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
1.    dr Magdalena Maria Dobrowolska
2.    dr Agnieszka Dorota Kaliniak
3.    dr Weronika Aleksandra Maślanko
4.    dr Katarzyna Ewa Kwiatkowska
5.    dr Ewelina Agnieszka Bator
6.    dr Magdalena Marta Surdyka
 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
1.    dr Anna Jeżak
2.    dr Sylwia Monika Łukawska-Sudoł
3.    dr Michał Koter
4.    dr Natalia Barbara Kot
5.    dr Weronika Haratym
 

Wydział Inżynierii Produkcji
1.    dr Grzegorz Andrzej Tatar
2.    dr Łukasz Paweł Bolibok
3.    dr Kamil Grzegorz Depo
4.    dr Paweł Artur Kluza
5.    dr Aneta Zamłyńska-Kowal
6.    dr Beata Zaklika
7.    dr Małgorzata Baryła-Paśnik
8.    dr Ewa Dorota Polańczyk
9.    dr Szymon Gabriel Ignaciuk
 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
1.    dr Ewelina Zielińska

Serdecznie gratulujemy!
 

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie wyróżnień – Dyplomu za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską, które otrzymali:
•    dr Krzysztof Puk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
•    dr Ewelina Agnieszka Bator, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
•    dr Weronika Aleksandra Maślanko, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
•    dr Anna Jeżak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

W imieniu nowo wypromowanych doktorów głos zabrał dr  Artur Kluza z Wydziału Inżynierii Produkcji.
 

Na zakończenie rozbrzmiało radosne Gaudeamus igitur.

fot.  Agnieszka Wasilak (nr 1), Maciej Niedziółka