Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu wyróżnieni na Międzynarodowej Konferencji IBIMA w Sewilli

W dniach 15-16 listopada 2018 r. w Sewilli zorganizowana została 32 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia IBIMA. Tematem przewodnim była wizja gospodarki w perspektywie 2020 roku – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth.

 

Dr Anna Matras-Bolibok z Katedry Ekonomii i Agrobiznesu Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie przewodniczyła sesji naukowej: “Economic Clusters and Regional Development”. Uczestnicy konferencji przedstawili wyniki badań poświęconych współczesnym czynnikom rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych inicjatyw klastrowych. Dr Anna Matras-Bolibok zaprezentowała także referat pt. „The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions”, dotyczący efektywności publicznych nakładów na działalność B+R w regionach UE.

 

 

Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu: dr hab. Armand Kasztelan, dr hab. Anna Nowak oraz mgr Anna Budzyńska zostali członkami Międzynarodowego Komitetu Programowego Konferencji oraz otrzymali okolicznościowe certyfikaty. Kierownik KEiA – dr hab. Armand Kasztelan został nagrodzony tzw. Certyfikatem Doskonałości (Certificate of Excellence) za wyjątkowo kompleksowe i konstruktywne recenzje artykułów konferencyjnych.

 

 

 

 

W konferencji uczestniczyli reprezentanci 33 krajów z całego świata. Wydarzenie było doskonałą okazją do poznania i wymiany poglądów dotyczących wizji rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu regionalnym i globalnym. Wyniki prezentowanych badań naukowych zostały opublikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych i będą indeksowane w bazie Web of Science.