Wręczenie dyplomów absolwentom studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

24 listopada 2018 r. W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. Zenię Michałojć, natomiast w imieniu JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, zgromadzonych powitała Prorektor ds. Studenckich  Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska wręczyła Honorowe Odznaki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Dyplomy Wyróżniającego się Absolwenta.

 

GALERIA ZDJĘĆ  ]

 

 

Honorowe Odznaki otrzymali:

1. inż. Katarzyna Kinga Tchórzewska
2. mgr inż. Maciej Krzysztof Cybulak
3. mgr inż. Karolina Mielniczuk
4. mgr inż. Agnieszka Zaborska
5.  mgr inż. architekt krajobrazu Anna Pękała
6. mgr inż. architekt krajobrazu Aleksandra Czajka
7. mgr inż. architekt krajobrazu Żaneta Bilska
8. mgr inż. architekt krajobrazu Monika Katarzyna Kowalczyk
9. mgr inż. architekt krajobrazu Klaudia Katarzyna Wojtachnio

10. mgr inż. architekt krajobrazu Maja Karolina Rojek
11. mgr inż. Katarzyna Juda
12. mgr inż. Sylwia Gołda
13. mgr inż. Anna Maria Kot
14. mgr inż. Anna Maria Czyżewska
15. mgr inż. Karolina Dominika Tymoszuk

 

 

Dyplom Wyróżniającego się Absolwenta otrzymali:
1. inż. Katarzyna Kinga Tchórzewska
2. mgr inż. Maciej Krzysztof Cybulak
3. mgr inż. Karolina Mielniczuk
4. mgr inż. Agnieszka Zaborska
5. mgr inż. architekt krajobrazu Anna Pękała
6. mgr inż. architekt krajobrazu Aleksandra Czajka
7. mgr inż. architekt krajobrazu Żaneta Bilska
8. mgr inż. architekt krajobrazu Jagoda Oleszczuk
9. mgr inż. architekt krajobrazu Monika Katarzyna Kowalczyk
10.  mgr inż. architekt krajobrazu Klaudia Katarzyna Wojtachnio
11. mgr inż. architekt krajobrazu Maja Karolina Rojek
12. mgr inż. Aleksandra Pańczyk
13. mgr inż. Justyna Marta Bekier
14. mgr inż. Bartłomiej Byczkiewicz
15. mgr inż. Katarzyna Juda
16. mgr inż. Sylwia Gołda
17. mgr inż. Anna Maria Kot
18. mgr inż. Anna Maria Czyżewska
19. mgr inż. Karolina Dominika Tymoszuk

Nagrody książkowe otrzymali:

1. mgr inż. Sylwia Żuk
2. mgr inż. architekt krajobrazu Izabela Zarzycka
3. mgr inż. Jan Aleksander Zdulski

 

 

 

Dyplomy za wyróżniającą się prace dyplomową z rąk Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Haliny Buczkowskiej oraz Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Zeni Michałojć otrzymali:

 

 

 

 

kierunek: ogrodnictwo – studia stacjonarne II stopnia
1. mgr inż.  Andrzej Kaślikowski
2. mgr inż. Norbert Piotr Rojek

kierunek: architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia
1. mgr inż. architekt krajobrazu Monika Katarzyna Kowalczyk
2. mgr inż. archtekt krajobrazu Agnieszka Urszula Lech
3. mgr inż. architekt krajobrazu Jagoda Oleszczuk
4. mgr inż. archtekt krajobrazu Klaudia Katarzyna Wojtachnio

kierunek: ochrona roślin i kontrola fitosanitarna –  Studia stacjonarne II stopnia
1. mgr inż. Katarzyna Gałat
2. mgr inż. Aleksandra Pańczyk
3. mgr inż. Patrycja Maria Stępniak
4. mgr inż. Michał Wereski

kierunek: zielarstwo i terapie roślinne – studia stacjonarne II stopnia
1. mgr inż. Justyna Marta Bekier
2. mgr inż. Anna Maria Kot
3. mgr inż. Sylwia Aneta Majewska
4. mgr inż. Karolina Dominika Tymoszuk

kierunek: hortiterapia – studia stacjonarne II stopnia
1. mgr inż. Jagoda Karolina Cywka
2. mgr inż. Anna Maria Kot
3. mgr inż. Karolina Dominika Tymoszuk

 

 

Dyplomy za działalność w studenckich kołach naukowych otrzymali:

 

Studenckie Koło Naukowe Ogrodników 

1. Mgr inż. Tomasz Chmurski
2. Mgr inż. Alona Khusnutdinova
3. Mgr inż. Karolina Tymoszuk
4. Mgr inż. Jan Aleksander Zdulski

 

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Roślin „SKOR”

1. Mgr inż. Karolina Izabela Cieśla
2. Mgr inż. Aleksandra Pańczyk

Studenckie Koło Naukowe Biologów

1. Mgr inż. Karolina Dominika Tymoszuk
2. Mgr inż. Jan Aleksander Zdulski

 

 

Nagrody za za wyróżniającą się działalność na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu otrzymali:

1. Mgr inż. architekt krajobrazu Aleksandra Czajka
2. Mgr inż. Maciej Krzysztof Cybulak
3. Mgr inż. Karolina Dominika Tymoszuk

 

 

W trakcie uroczystości wykład "Barwy i zapachy roślin" wygłosiła dr hab. Katarzyna Dzida