Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Łukasza Adaszka z Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych

 

Miło nam pionformować, że dnia 14 listopada 2018 r. prof. dr hab. Łukasz Adaszek otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Profesor Łukasz Adaszek urodził się w Piotrkowie Trybunalskim. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ukończył w roku 2002, po czym podjął studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i w Klinice Chorób Zakaźnych, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W roku 2007 na ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie uzyskał tytuł doktora, za rozprawę : Wybrane aspekty epidemiologii babeszjozy, boreliozy i erlichiozy u psów. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w roku 2013, za pracę: „Badania nad babeszjozą psów- epidemiologia choroby, struktura genetyczna i właściwości antygenowe Babesia canis canis”. W roku 2017 awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Lublinie, a w październiku 2018 uzyskał tytuł profesora. Badania prowadzone przez prof. Adaszka obejmują tematykę: chorób transmisyjnym zwierząt, wykorzystania metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób zwierząt, a także badań nad możliwościami wykorzystania technik proteomicznych w diagnostyce chorób zwierząt, w tym wykrywanie markerów białkowych określonych stanów patologicznych.
Uzyskane wyniki badań prof. Adaszek  publikuje w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach naukowych. Prowadzi również współpracę z europejskimi ośrodkami (Cordoba, Montpellier, Lizbona) o podobnym profilu badawczym. Jest europejskim ekspertem w dziedzinie. babeszjozy psów
Prof. Adaszek jest autorem ponad 250 artykułów naukowych i 14 monografii. Znacząca część dorobku publikacyjnego stanowią oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR). Sumaryczny czynnik wpływu  (IF) czasopism, w których opublikowano artykuły naukowe profesora wynosi ponad 70 zaś indeks Hirscha (H) 11.