Życie i kariera naukowa Marii Skłodowskiej – Curie – dr inż. Paweł Michalski – portale: bilgoraj.com, bilgorajski.pl, bilgorajska.pl

ak informuje portal bilgoraj.com dnia 21 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się konkurs "Maria Skłodowska-Curie – patriotka i naukowiec". Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, w szkole gościli pracownicy i studenci Uniwersytetu, awykład dotyczący naszej Noblistki wygłosił dr inż. Paweł Michalski z Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej.

 

informacja na portalach internetowych:

bilgoraj.com

bilgoraj.com.pl/konkurs-maria-sklodowska-curie-patriotka-i-naukowiec,,3,11,11,1,21389,nkultura.html

 

bilgolajski.pl

www.bilgorajski.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-2018-roku/1471-konkurs-maria-sklodowska-curie-patriotka-i-naukowiec

 

bilgorajska.pl

bilgorajska.pl/aktualnosc,17157,0,0,0,Konkurs-wiedzy-o-Marii-Sklodowskiej-Curie.html

 

gazeta Kronika Tygodnia: