Dzień Systemów Informacji Geograficznej – GIS Day 2018

14 Listopada 2018 r. w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się Dzień Systemów Informacji Geograficznej (GIS Day). GisDay to dzień w którym  użytkownicy systemów informacji przestrzennej (ang. Geographic Information Systems, GIS) spotykają się, aby popularyzować najnowsze rozwiązania w zakresie geoinformacji. 

 

 

W ramach obchodów GisDay w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, pod opieką dr inż. Adama Gawryluka i dr Szymona Chmielewskiego oraz przy wsparciu firmy Esri Polska, zorganizowali warsztaty komputerowe. Wydarzenie miało na celu uświadomienie uczestnikom, że tworzenie informacji przestrzennej nie jest wyłącznie domeną specjalistów i może odbywać się również z udziałem społeczeństwa. Ponieważ współcześnie, dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, informacja przestrzenna dostępna jest dla wszystkich i wszyscy biorą udział w jej tworzeniu pozostawiając swój „cyfrowy odcisk” (np. w mediach społecznościowych).

 

 

Warsztaty komputerowe pod hasłem „Geospołeczeństwo”, rozpoczął Krzysztof Kozłowski, Dyrektor Działu Administracji Samorządowej firmy Esri Polska. Następnie głos zabrała przedstawicielka SKN Gospodarki Przestrzennej, która działalność koła w ciągu ostatnich dwóch lat oraz zaprosiła zgromadzonych studentów do wspólnej pracy.  

 

 

Po części referatowej studenci udali się na warsztaty komputerowe. Wykorzystując techniki amatorskiej fotogrametrii bliskiego zasięgu (smartformy), uczestnicy budowali trójwymiarowe modele drobnych form architektonicznych mających znaczenie symboliczne dla Lublina. Warsztaty odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na sfotografowaniu „małych symboli miasta” za pomocą aplikacji Flickr. W drugim etapie warsztatów generowali trójwymiarowe modele 3D, w programie ArcGis Pro, w oparciu o wykonane wcześniej zdjęcia. Następnie wygenerowane modele opublikowali na platformie ArcGIS Online.

 

 

 

 

 

W warsztatach wzięło udział 30 studentów m. in. z kierunku gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w warsztatach, a najbardziej aktywne osoby zostały nagrodzone przez Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii dr hab. Halinę Lipińską.

 

 

Mamy nadzieję, że GIS Day 2018 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, pozwolił wielu studentom przekonać się, jak praktycznym i uniwersalnym narzędziem są Systemy Informacji Geograficznej. 

 
[Tekst: Ewelina Poźniak; Zdjęcia: Ewelina Poźniak i Maciej Niedziółka]