Komunikat rzecznika prasowego dotyczący rezygnacji z funkcji prorektora UP w Lublinie profesora Eugeniusza Greli

Na dzisiejszym (21.11.2018 r.) posiedzeniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk przyjął  rezygnację prof. dr hab. Eugeniusza Greli, dotychczasowego prorektora ds. organizacji i rozwoju Uczelni.

Profesor Eugeniusz Grela jako powód swojej rezygnacji z funkcji prorektora podał troskę o dobro Uniwersytetu w związku z kontrowersjami, jakie wywołało przedstawienie przez niego niestosownych treści podczas wykładu ze studentami. Zdarzenie to miało miejsce w ubiegłym tygodniu.

Jest nam bardzo przykro, że studenci spotkali się z niewłaściwym zachowaniem prowadzącego zajęcia. Pragniemy  podkreślić, że władze Uczelni stanowczo potępiają zachowania, które naruszają wzajemny szacunek i dobre obyczaje. Powinnością każdego członka naszej społeczności akademickiej powinna być troska o kulturę i szacunek w każdym miejscu.

Myśląc o przyszłości, zwracamy się do wszystkich studentów naszego Uniwersytetu, aby w sytuacjach, które budzą ich wątpliwości lub są niejasne nie wahali się zgłaszać do Opiekuna Roku, Dziekana lub Prorektora ds. studenckich i dydaktyki.