Zaproszenie do udziału w konsultacjach obywatelskich

Na prośbę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Wyniki tych konsultacji zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie (Rumunia) 9 maja 2019 roku, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i zapewne wpłyną na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie i rozesłanie wśród swoich kontaktów krótkiej ankiety: bit.ly/konsultacje_obywatelskie. Ankieta dotyczy kwestii kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji.
Zależy nam, aby nadzieje i oczekiwania dużej grupy Polaków zostały usłyszane przez liderów UE. Prosimy zatem o upowszechnienie tej prośby kanałami, jakie uznają Państwo za stosowne oraz o osobiste wypełnienie kwestionariusza.