Nabór wniosków na zagraniczne wyjazdy dla doktorantów

Centrum Nauki informuje, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu im. Wilhelminy Iwanowskiej ŚREDNIOOKRESOWE WYJAZDY DOKTORANTÓW.

 

 

Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

 

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł miesięcznie, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

 

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie części studiów doktoranckich;

2) zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

3) prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;

4) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;

5) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;

6) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

 

Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. do godziny 15:00.

 

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki.