O chorobach bydła – prof. dr hab. Zdzisław Gliński w czasopiśmie “Hodowca bydła”

Na łamach "Hodowcy bydła" prof. dr hab. Zdzisław Gliński porusza istotny temat chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła. Jak informuje autor: "Zmiany zachodzące w środowisku, globalizacja handlu, a także migracje ludzi i zwierząt, wpływają na stan zdrowia zwierząt oraz na występowanie i rozmieszczenie znanych i groźnych, a także pojawienie się nowych chorób." Dowiemy się także o trudnościach w przewidywaniu ognisk chorób i wirusów, rodzajach zagrożeń zdrowia zwierząt hodowlanych, w tym nowej choroby – anaplazmozy, choroby niebieskiego języka, besnoitriozy, choroby Schmallenberga i gruźlicy.

 

 

szczegóły w artykule: