Wśród tajników żywności

 

 

[fragment artykułu]

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
—————————————————————————————————————–


“Wśród tajników żywności”

 

Jest prezesem Akademickiego Związku Sportowego i kierownikiem swojej katedry na Uniwersytecie Przyrodniczym, był rektorem swojej uczelni i instruktorem szermierki. Prof. Zdzisław Targoński jest dynamicznym człowiekiem.

Profesor Zdzisław Targoński przy pracy

Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii jest jednym z najnowoszych na tej uczelni. Już z daleka widać, że jest też jednym z najładniejszych obiektów uniwersyteckich w Lublinie. Inicjatorem jego budowy był nie kto inny, jak właśnie prof. Targoński, czyli kierownik Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności. Budynek powstał, gdy naukowiec pełnił rolę rektora uczelni w latach 2002 – 2008. Był to także czas dynamicznego rozwoju uczelni. – Liczba studentów osiągnęła blisko 13 tysięcy, a uczelnia pożegnała się z nazwą Akademii Rolniczej – mówi naukowiec.

Prof. Targoński prowadzi badania w zakresie biotechnologii, technologii i analizy żywności. Jest autorem 102 oryginalnych prac naukowych oraz 10 patentów. Ogólnie zajmuje się otrzymywaniem produktów biotechnologicznych, a w szczególności etanolu (alkoholu), z biomasy roślinnej, czyli np. słomy i drewna, do paliwa. – To bardzo ważna problematyka, zważywszy na rosnące ceny ropy. Dotychczas etanol był zbyt drogi, natomiast obecnie jest znacznie tańszy i można go z powodzeniem stosować. Niestety, alkohol produkowany jest z takich surowców, jak ziemniaki, ziarna zbóż albo kukurydza, przez co wzrastają ceny żywności. Aby tego uniknąć, należy opracować opłacalne technologie pozyskiwania etanolu z surowców nieżywnościowych, czyli z surowców z biomasy roślinnej zawie-rających celulozę albo hemicelulozę. W wyniku hydrolizy dają one cukry, które można przefermentować na alkohol – tłumaczy profesor. Tymi badaniami zajmuje się grupa biotechnologiczna, którą kieruje. Ale jest też druga grupa w jego katedrze. Jej zadaniem jest prowadzenie badań dotyczących żywienia człowieka.

Obecnie np. poszukuje substancji w owocach i warzywach, które mogą opóźnić rozwój choroby Alzheimera, powodującej zaburzenia pamięci i otępienie. – To choroba związana z wiekiem człowieka, rozwijająca się głównie po 60. roku życia. Ponieważ wiek życia się wydłuża, liczba chorych wzrasta – mówi naukowiec.

ARTUR RYBKA

 

———————————————————————-

 

Artykuł o podobnej tematyce:

 [ Czy owoce mogą leczyć chorobę Alzheimera? ]

———————————————————————-