Promocja Doktorów oraz wręczenie Medali za Długoletnią Służbę

Rektor oraz Dziekani Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na Promocję Doktorów oraz wręczenie Medali za Długoletnią Służbę.

Uroczystość odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15.

 

Program Uroczystości:

•    Hymn Państwowy
•    Wystąpienie JM Rektora, Prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka
•    Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę
•    Ślubowanie Doktorów
•    Promocja Doktorów
•    Przyjęcie w Poczet Doktorów
•    Gaude Mater Polonia
•    Wręczenie Dyplomu za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską
•    Wystąpienie przedstawiciela Doktorów
•    Gaudeamus Igitur