Przewód doktorski mgr inż. Kingi Kropiwiec-Domańskiej