InCites Benchmarking & Analytics – narzędzie analityczne bazy Web of Science oraz sesje szkoleniowe on-line

 

Informujemy, że została zawarta nowa umowa w wyniku której wszystkie instytucje naukowe w Polsce zyskują dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki.

InCites B&A to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Narzędzie przeznaczone jest zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych.
Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie polskim instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych w związku z ministerialnymi programami doskonałości: Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, a także w związku z programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.

 

Dostęp do narzędzia za pośrednictwem bazy Web of Science : https://incites.thomsonreuters.com/ (wymaga zalogowania oraz rejestracji w Web of Science).

Materiały szkoleniowe (w tym nagrania wideo w języku polskim) prezentujące zastosowania narzędzia dostępne są pod adresem: https://clarivate.savoinspire.com/ickompendium/

 

Zachęcamy również do uczestnictwa w zdalnych sesjach szkoleniowych

Internetowe sesje szkoleniowe z narzędzia InCites Benchmark&Analytics :

Wtorek, 13 listopada  2018, godz  9:00 InCites Benchmark&Analytics – rejestracja

Wtorek, 13 listopada  2018, godz  15:00 Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza – rejestracja

Czwartek, 15 listopada  2018, godz  10:00 InCites Benchmark&Analytics – wprowadzenie do kompleksowych analiz – rejestracja

Poniedziałek, 19 listopada  2018, godz  10:00 Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites rejestracja

Poniedziałek, 19 listopada  2018, godz  12:00 Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza rejestracja

Środa, 21 listopada  2018, godz  10:00 Analiza SWOT instytucji. Jak określić silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym rejestracja

Poniedziałek, 26 listopada  2018, godz  11:00 Dyscypliny i dziedziny naukowe jak określić, która jest nasza rejestracja

Czwartek, 29 listopada  2018, godz  11:00 Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji – rejestracja