Przedstawiciele Uniwersytetu na V Kongresie Bezpieczeństwa Żywności

V Jubileuszowy Kongres Bezpieczeństwa Żywności odbył się 6 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W Kongresie uczestniczyli liczni przedstawiciele producentów, przetwórców, handlowców, (firmy handlowe, eksporterzy, sieci handlowe, dystrybutorzy, firmy logistyczne), przedstawiciele służb nadzoru rynku, jednostki certyfikujące, konsultanci, firmy ubezpieczeniowe, przedstawicieli nauki.

Kongres został podzielony na sesje plenarne i tematyczne, panele dyskusyjne, warsztaty oraz spotkania, podczas których przedstawiono między innymi:

– rolę systemów zapewnienia jakości w budowaniu wartości marki,
– wykorzystanie najnowszych technik w wykrywaniu zafałszowań żywności,
– stan fitosanitarnym w imporcie i eksporcie owoców i warzyw,
– problemy bezpieczeństwa żywności w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego,
– nowości w certyfikacji,
– nowatorskie rozwiązania w opakowaniach i recyklingu opakowań,
– problemy w logistyce,
– dietetyków jako najbardziej wymagających klientów branży spożywczej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprezentował stoisko promocyjne, przygotowane przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej. W wyjeździe uczestniczyła grupa studentów naszej Uczelni.
 

 

 

                                                                               foto: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej