Wykład popularno-naukowy: Józef Piłsudski na Syberii 1887-1892

Zapraszamy na wykład popularno-naukowy w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

 

 Fot. E. Niebelski: Wieś Tunka – miejsce zesłania Jóefa Piłsudskiego. 

Kto? 
Prof. Eugeniusz Niebelski

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Co?

Józef Piłsudski NA SYBERII 1887-1892

 

Kiedy?

 15 listopada 2018 r. czwartek, godz. 13.00

 

Gdzie?

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 15, sala 418

 

 

Józef Piłsudski został zesłany na Syberię w 1887 roku. I ta Syberia, wedle opisów części historyków, miała odegrać w jego życiu wyjątkową rolę – miała być szkołą życia przyszłego Marszałka. Ale nie jest to rzeczywisty obraz tamtego młodego Ziuka. W 1892 roku opuścił on Syberię bez planów na życie, ale z wielkimi ambicjami na wielkość. Zdał się wtedy na los. I ten los się do niego uśmiechnął. 

Profesor Eugeniusz Niebelski jest znanym w kraju i za granicą ekspertem w tematyce zsyłek na Syberię w XIX wieku. Opracował książkę o Piłsudskim, jakiego dotychczas nie znaliśmy.