Bezpłatne certyfikowane warsztaty ‘GIS Day’ – sprawdź

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Zakładzie Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zaprasza studentów na bezpłatne certyfikowane warsztaty w ramach międzynarodowego dnia GIS-u ‘GIS Day’. Warsztaty pt. „geospołeczeństwo” prowadzone będą wspólnie z pracownikami firmy Esri Polska i odbędą się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniu 14 listopada 2018. 

 
 
 
Temat przewodni – geospołeczeństwo
 
GisDay to dzień w którym międzynarodowe grono użytkowników systemów informacji przestrzennej (ang. Geographic Information Systems, GIS) spotyka się aby popularyzować najnowsze rozwiązania w zakresie geoinformacji. Informacja przestrzenna od zarania dziejów determinowała rozwój społeczeństwa. Współcześnie, dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych, informacja przestrzenna dostępna jest dla wszystkich, zarazem wszyscy, pozostawiając swój „cyfrowy odcisk” (np. w mediach społecznościowych) biorą udział w jej tworzeniu. 
W ramach obchodów GISDay na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej  przy wsparciu firmy Esri Polska udowodnią iż tworzenie informacji przestrzennej nie jest wyłącznie domeną specjalistów lecz może odbywać się również z udziałem społeczeństwa. Podczas zorganizowanych w ramach GISday warsztatów komputerowych uczestnicy wspólnymi siłami stworzą trójwymiarowy model zabudowy fragmentu miasta Lublin w oparciu o zdjęcia pozyskane za pomocą aplikacji mapowej przygotowanej specjalnie na potrzeby warsztatów (platforma ArcGIS Online). 
 
Ważne daty
rozpoczęcie rejestracji na warsztaty              05.11.2018 
zakończenie rejestracji na warsztaty, uruchomienie listy rezerwowej      08.11.2018 
udostępnienie aplikacji mobilnej dla uczestników warsztatów                  09.11.2018 
zbieranie danych za pomocą aplikacji mobilnej              09-12.11.2018 
 
 
 
GISDay  14.11.2018 r.
 
Harmonogram warsztatów GISDay „Geospołeczeństwo”
11:00 –11:30 uroczyste otwarcie warsztatów (sala 418 Biblioteka Główna UP w Lublinie) 
11:40 – 12:10 prezentacja przedstawicieli Esri Polska
12:10 – 12:20 prezentacja SKN GP
12:30 – 13:45 warsztaty I grupa (sala 304 Agro II) 
13:45 – 13:50 rozdanie certyfikatów I grupa
14:00 – 15:15 warsztaty II grupa (sala 304 Agro II)
15:15 – 16:00  rozdanie certyfikatów II grupa
16:00 – 16:20  uroczyste zakończenie warsztatów
 
Osoby chętne wzięciem udziału w warsztatach proszone są o dokonanie rejestracji za pomocą formularza internetowego: 
https://goo.gl/forms/LhkJorbMVHNHVbBZ2
 
Kontakt w sprawach formalnych oraz organizacyjnych: