Program Welcome to Poland – nagrodzony projekt

Miło nam poinformować, że w konkursie programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) został nagrodzony projekt naszego Uniwersytetu pt. „Welcome to University of Life Science in Lublin”. Wysokość dofinansowania wynosi 328 870,00 zł, a projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 roku.

Projekt zakłada szkolenia w obszarze kompetencji językowych z języka angielskiego dla kadry dydaktycznej i naukowej oraz administracyjnej. Prowadzone będą również działania związane z przygotowaniem organizacyjnym UPL do przyjęcia studentów i kadry z zagranicy poprzez: przygotowanie
materiałów drukowanych oraz opracowanie systemu anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń.

Projekt pod względem merytorycznym został przygotowany przez Dział Promocji i Wymiany Międzynarodowej przy pomocy Centrum Nauki UP w Lublinie. Projekt przygotowały: mgr Agnieszka Wasilak, mgr Iwona Pachcińska, dr Anna Jeżak, mgr Izabela Czaja-Banasiak.

Spośród 80 wniosków złożonych w ramach naboru, w wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 80 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście umieszczono 44 projekty dofinansowane na kwotę 14 837 503,43 zł.

Program Welcome to Poland umożliwia wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów  ukierunkowanych na rozwój kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji