Prawie 500.000 zł dla UP w Lublinie na projekt finansowany przez NAWAMiło nam poinformować, że w konkursie programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) został nagrodzony projekt naszego Uniwersytetu pt. „Organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 498 000 PLN i zostanie przeznaczona na działania zaplanowane w ramach projektu, które będą realizowane w latach 2018-2020.

Celem projektu jest organizacja IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 18-20 września 2019 r. oraz publikacja prac zaprezentowanych podczas konferencji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Projekt został złożony przez pracowników Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z Wydziału Inżynierii Produkcji, pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego, prof. nadzw. UP, przy pomocy pracowników Centrum Nauki.

Partnerami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w projekcie, jak również współorganizatorami konferencji są: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Politechnika Lwowska (Ukraina), Instituto Politecnico de Beja (Portugalia), Hochschule für Technik Stuttgart (Niemcy), Universitatea Tehnică a Moldovei (Mołdawia).

W ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe jednostki mogły pozyskać finansowanie na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia. Co istotne partnerem w projekcie złożonym do NAWA przez aplikujących musiały być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe. Ogółem dofinansowano 29 projektów.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi z Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Partnerom.

[ więcej informacji ]