Konsultacje dotyczące czasopism naukowychCentrum Nauki uprzejmie informuje, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad wykazem czasopism punktowanych.

 

Ministerstwo daje nam możliwość zgłaszania uwag dotyczących przypisania poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag (na piśmie, e-mail) do Centrum Nauki do dnia 13 listopada 2018 r, za naszym pośrednictwem przesłane one zostaną do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły wraz z wykazem czasopism znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje