Gratulacje dla Koordynatorów XV Lubelskiego Festiwalu Nauki

Miło nam poinformować, że w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk nagrodził Koordynatorów Uczelnianych XV Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 

Podziękowania i gratulacje za bardzo dobrą organizację Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia Uniowersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała dr hab. Joanna Stadnik, prof. nadzw. z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii pełniąca funkcję Koordynatora Uczelnianego.
 

 

 

 

[ PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Nagrody i podziękowania otrzymali także:

dr hab. Marzena Brodowska, Koordynator Wydziału Agrobioinżynierii
dr Witold Kędzierski, Koordynator Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Aneta Strachecka, prof. nadzw., Koordynator Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
dr Beata Zimowska, Koordynator Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Leszek Rydzak, prof. nadzw., Koordynator Wydziału Inżynierii Produkcji
dr hab. Monika Sujka, prof. nadzw., Koordynator Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
mgr Adriana Sobczak–Frynas, Koordynator Biblioteki Głównej
mgr Iwona Pachcińska, Koordynator Jednostek Międzywydziałowych
dr Paweł Michalski, Organizator Pikniku Naukowego

Jubileuszowy XV Lubelski Festiwal Nauki odbył się pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki” w dniach 15 -21 września 2018 r. Głównym organizatorem Festiwalu był Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował prawie 250 projektów w tym 15 projektów prezentowanych na Pikniku Naukowym.

 

                                                                                                                              foto: Maciej Niedziółka