Największy projekt badawczy w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że w konkursie na realizację projektów w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” finansowanie uzyskał projekt naszego Uniwersytetu pt. „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”.
Wniosek o finansowanie projektu został opracowany przez Pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

pod kierunkiem dr hab. Joanny Stadnik prof. UP przy wsparciu mgr Izabeli Czai-Banasiak Kierownik Centrum Nauki UP w Lublinie.
Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

a jego łączna wartość wynosi 11 927 330 zł.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to pierwszy w historii Uczelni projekt badawczy, który uzyskał tak wysokie środki na realizację.
Celem projektu jest intensywny rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia poprzez prowadzenie innowacyjnych prac badawczych dotyczących systemów produkcji, przetwarzania i pakowania żywności zapewniających zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, których wyniki będą publikowane w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu oraz monografiach naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach.
Szczegółowe cele projektu zakładają m.in.:
•    zwiększenie znaczenia badań naukowych realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez udział w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi za granicą;
•    zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego, w tym rolników i małych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań technologicznych opracowanych w ramach projektu;
•    zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia poprzez zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej.
Osiągniecie celów projektu zaplanowano w ramach realizacji ściśle powiązanych ze sobą zadań, którymi kierować będą: dr hab. Aneta Brodziak prof. UP, dr hab. Piotr Domaradzki prof. UP, dr Ewa Jabłońska-Ryś, dr hab. Dariusz Kowalczyk prof. UP, dr hab. Małgorzata Materska prof. UP, dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. UP, dr Monika Sachadyn-Król, dr hab. Piotr Skałecki, dr hab. Karolina Wójciak prof. UP.
W ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, którego celem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni zostało dofinasowanych 30 projektów na kwotę 326 077 232,16 zł, w tym trzy złożone przez lubelskie Uczelnie.
Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi !