Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra z Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Miło nam poinformować, że w dniu 18 października 2018 r. prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra, otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

 

 

Prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra w 1987 roku podjął studia doktoranckie w Zakładzie Fizjologii Zwierząt na macierzystym Wydziale Weterynaryjnym. W 1994 roku po ukończeniu studiów doktoranckich podjął pracę w charakterze adiunkta w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2014 roku awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP, które to pełni do 30 lipca 2018 r.

 

 

 

Prof. Dr hab. Jose Luis Valverde Piedra jest autorem bądź współautorem ponad dwustu publikacji naukowych. Znacząca część dorobku publikacyjnego stanowią oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR). Sumaryczny czynnik wpływu  (IF) czasopism, w których opublikowano artykuły naukowe profesora wynosi 40,402, zaś łączna liczba punktów w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynosi 820.  Aktualny indeks Hirscha (H) wg. Google Scholar wynosi 8, zaś liczba cytowań opublikowanych prac wynosi 215. Aktywność naukowa koncentruje się wokół 7 podstawowych kierunków badawczych, w tym: 1) badania nad sekrecją żółci u owiec oraz nad mechanizmami regulacji wydzielania żółci i soku trzustkowego u świń, 2) badania nad wpływem glutaminy i jej prekursorów na strukturę i funkcje układu pokarmowego oraz na procesy mineralizacji kości w rozwoju postnatalnym prosiąt, 3) badania nad postnatalnym rozwojem struktury błony śluzowej jelita cienkiego oraz nad wpływem lektyny izolowanej z fasoli zwyczajnej na proces dojrzewania przewodu pokarmowego prosiąt, 4) stosowanie mikrobiologicznych enzymów w terapii zastępczej w niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u prosiąt, 5) wpływ operacji bariatrycznych na strukturę i funkcję układu pokarmowego oraz na powstawanie kamicy moczowej, 6) ekotoksykologiczne i bioaktywacyjne aspekty oddziaływania wybranych ksenobiotyków w miejscach docelowych, 7) bioaktywne składniki mleka krowiego oraz bioaktywne składniki kolendry siewnej w przeciwdziałaniu toksyczności kadmu.
  

W imieniu calej społeczności akademickiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.