Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Inżynierowie dla Lublina

 

18 października 2018r. delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w konferencji  "Pojazdy i maszyny z Lublina. Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Inżynierowie dla Lublina". Wydarzenie zostało zorganizowane dla uczniów lubelskich szkół podstawowych oraz średnich przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. oraz Urząd Miasta Lublin.
 

W programie konferencji znalazły się prelekcje wprowadzające o rynku pracy i  prelekcje technicznych szkół średnich oraz szkół wyższych. Dodatkowo przewidziano wizytę dla uczniów w lokalnych przedsiębiorstwach, wystawy szkół średnich oraz uczelni wyższych, a także prezentacje studenckich kół naukowych.

Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej przy pomocy studentów – Ambasadorów UP w Lublinie, zorganizował ciekawe stoisko uniwersytetu, a także przeprowadził prezentację nt. uczelni. 

 

 

 

fot. DPUiWM UPwL