Zmarł profesor Leon Saba

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 17 października 2018 r.
zmarł, przeżywszy 74 lata,

ś. p.

Prof. zw. dr hab. Leon Saba 

Emerytowany Profesor
Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Ceniony wychowawca i nauczyciel akademicki, prawy i szlachetny człowiek.
Specjalista z zakresu zootechniki, biologii rozrodu zwierząt,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
 Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 12.00   
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie

 

  Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Pracownicy Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie