Konkurs wewnętrzny na pracownika do Centrum Nauki

Centrum Nauki poszukuje z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

osoby do zatrudnienia na stanowisku administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

• organizacja spotkań informacyjnych dotyczących aktualnych konkursów;

• udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;

• pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji;

• wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi

 

Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

 

• monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością;

• obsługa administracyjna Centrum Nauki, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum;

• bieżące kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów, innymi Działami oraz instytucjami finansującymi (MNiSW, NCBiR, NCN, FNP etc.);

• gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i projektach realizowanych na UP w Lublinie oraz opracowywanie raportów, statystyk na temat udziału pracowników w projektach badawczych.

 

Niezbędne wymagania:

•        wykształcenie wyższe;

•        chęć uczenia się oraz samodzielność w powierzonych zadaniach;

•        gotowość do udziału w szkoleniach z zakresu pisania i realizowania projektów;

•        odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, umiejętność pracy pod presja czasu.

 

Mile widziany udział w projektach naukowych, badawczych, dydaktycznych.

 

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /Data i podpis/”

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  lub przynieść do pokoju 470 w budynku Rektoratu. Termin naboru ofert: do 26.10.2018r. godz. 14:00.