mgr inż. Dorota Tomaszewska-Krojańska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Tomaszewskiej-Krojańskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Struktura i wodno-powietrzne właściwości gleby wzbogaconej
osadem pofermentacyjnym i skałą karbońską"