Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy firmą INOBIOTEK sp. z o.o. z Olsztyna a UP w Lublinie

20 września 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł prezesa Tomasz Jelińskiego z INOBIOTEK sp. z o. o., powstałej przy Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Głównym celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy, jak również wspólne uczestnictwo w II Europejskim Tygodniu Innowacji w Lublinie w panelu „Technologie w produkcji żywności”. 


 

INOBIOTEK sp. z o. o. powstała w 2017 r. i jest spółką celową Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, działającą w zakresie transferu wiedzy, technologii oraz komercjalizacji wyników badań instytucji naukowych i naukowców. Ponadto spółka wspomaga chętnych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, firm typu spin-off/spin-out, zajmuje się publikacją najnowszych doniesień naukowych oraz organizacją współpracy badawczej i wydarzeń naukowych, jak również zainteresowana jest innowacjami i zarządzaniem wiedzą w zakresie określania, nabywania, ochrony i wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych.
 
 
W szczególności przedmiotem współpracy INOBIOTEK sp. z o. o. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będzie:
  1. Wzajemny udział w pracach i projektach realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną.
  2. Przygotowywanie wniosków o wspólną realizację projektów. 
  3. Współpraca w promowaniu innowacyjnych produktów i nowoczesnych technologii stanowiących własność stron.
  4. Transfer do gospodarki wyników badań i rozwiązań technologicznych.
  5. Wspólne inicjowanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami działającymi na rzecz innowacji.
  6. Wzajemna promocja.
  7. Wspólne szkolenia kadry i inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb stron.

 

 
Porozumienie o współpracy w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, sygnowane zostało przez Prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego – Prorektora ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej. W celu dokonywania szczegółowych uzgodnień i prowadzenia koordynacji prac realizowanych w ramach niniejszego porozumienia, przedstawicielem ze strony INOBIOTEK sp. z o.o. będzie prezes Tomasz Jeliński, natomiast ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP, Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.
 
[Zdjęcia: Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej UP w Lublinie]