Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ondokuz Mayis University w Samsun (Turcja) a UP w Lublinie

18 września 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł delegację z tureckiego Uniwersytetu Ondokuz Mayis z Samsun. Głównym celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy, jak również wspólne uczestnictwo w II Europejskim Tygodniu Innowacji w Lublinie.

 

[fot. M. Niedziółka]

 

Delegacja w składzie: Koordynator Parku Technologicznego „Teknopark”, przy Uniwersytecie Ondokuz Mayis w Samsun – dr inż. Mustafa Mortas z Katedry Technologii Żywności – Wydział Inżynierii,  prof. Bilal Cemek z Katedry Struktur Rolniczych i Nawadniania – Wydział Rolniczy, wzięła udział w spotkaniu, któremu przewodniczył Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.
 
Podpisane zobowiązanie obejmuje wspólpracę pomiędzy Ondokuz Mayis University a Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w szczególności:
  1. Wzajemny udział w pracach i projektach realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną.
  2. Wspólna organizacja konferencji oraz prowadzenie konsultacji naukowych.
  3. Wspólne aplikowanie o projekty. 
  4. Współpraca w promowaniu innowacyjnych produktów i nowoczesnych technologii stanowiących własność stron.
  5. Wymiana nauczycieli akademickich (Visiting Professors), studentów i doktorantów.
  6. Organizacja szkoleń dla pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów.
 
Porozumienie o współpracy sygnowane zostało przez JM Rektora, Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka. W celu dokonywania szczegółowych uzgodnień i prowadzenia koordynacji prac realizowanych w ramach niniejszego porozumienia, przedstawicielem ze strony Uniwersytecie Ondokuz Mayis w Samsun będzie prof. Mehmet Kuran – Prorektor ds. Nauki, natomiast ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP, Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.