Licencje na profesjonalny kurs językowy w systemie OLS

Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie OLS, dostępny na poziomach od A1 do C2

 
OBOWIĄZKOWY KURS JĘZYKOWY
 
Obowiązkowy darmowy kurs językowy kierowany jest do studentów, których poziom biegłości językowej został uznany za wymagający dodatkowego wsparcia.
 
Obowiązkowy darmowy kurs językowy jest przydzielany automatycznie tym uczestnikom mobilności, którzy w pierwszym teście językowym uzyskali wynik nie wyższy niż B1. Kurs językowy jest realizowany w języku, w którym wypełniony został pierwszy test biegłości językowej i nie ma możliwości dokonania zmiany na inny język.
 
DODATKOWY KURS JĘZYKOWY
 
Uczelnia może przyznać licencję na dodatkowy kurs językowy osobom, dla których język nauki/ środowiska pracy jest językiem ojczystym lub które uzyskały wynik z testu na poziomie pomiędzy B2 i C2 i które są zainteresowane udziałem w kursie.
Kurs może być realizowany w głównym języku nauki/ środowiska pracy lub w języku kraju (local language), pod warunkiem, że język ten jest dostępny na platformie OLS.
 
Szczególwe informacje w zakładce OLS