BiodivERsa –nowy międzynarodowy konkurs z zakresu bioróżnorodności

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią BiodivERsA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności. Konkurs obejmuje dwa odrębne działania (Action A i Action B) pod wspólnym tytułem: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health.

Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) upływa 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

W przypadku działania A (Action A) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie.

W przypadku działania B (Action B) o finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 5 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 5 różnych krajów biorących udział w konkursie.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-02-biodiversa-ogloszenie-nowego-miedzynarodowego-konkursu-z-zakresu-bioroznorodnosci

 

Zainteresowanych ubieganiem się o środki w wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds projektów i Funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 6968, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463