Kondolencje dla Pana Profesora Krzysztofa Gołackiego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Małżonki Pana Profesora Krzysztofa Gołackiego, Anny Gołackiej.

 

Panie Profesorze,

proszę przyjąć najszczersze kondolencje z powodu śmierci Małżonki.

Strata bliskiej osoby zawsze jest trudnym doświadczeniem z jakim przychodzi nam się zmierzyć w życiu.

Przekazuję wyrazy współczucia wraz z przesłaniem otuchy i nadziei.

 

W imieniu Społeczności Akademickiej i własnym 

Prof. Zygmunt Litwińczuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Msza św. Pogrzebowa zostanie odprawiona 8 października 2018 r. o godz. 12.00

w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie