Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Zielińskiej. Tytuł rozprawy doktorskiej: “Właściwości białek i peptydów z wybranych gatunków owadów jadalnych”

      Ogłoszenie